top of page

Planowanie Rodziny

Intensywnie badano skuteczność Systemu Creighton Model. Opublikowano meta-analizę Systemu obejmującą dane z pięciu oddzielnych badań, biorących pod uwagę w sumie 1876 par, ponad 17 130 cykli par. Wszystkie badania przeanalizowano za pomocą metody Life-Table Analysis i obiektywnej oceny ciąży.

 

Wykazały one efektywność metody, stosowanej w celu odłożenia poczęcia przez12 miesięcy, między 98,7% a 99,8% (średnia z pięciu badań to 99,5%). Skuteczność praktyczna odkładania poczęcia dla tego samego okresu wyniosła od 94,6% do 97,9 % i wykazuje stałą tendencję wzrostu w ciągu ostatnich 14 lat badań (średnia z pięciu badań wyniosła 96,8 %) [Źródło: www.creightonmodel.pl].

Jeśli natomiast chodzi o skuteczność Modelu Creightona dla par o normalnej płodności starających się o poczęcie, skuteczność ta wynosiła 76% w pierwszym cyklu i 98% do szóstego cyklu. (Hilgers, T.W., Daly, K.D., Prebil, A.M. and Hilgers S.K.: Cumulative Pregnancy Rates in Patients with Apparently Normal Fertility and Fertility-Focused Intercourse. Journal of Reproductive Medicine, 37: 864, 1992)

bottom of page